2 november - Edelherten en bossen op de stuwwal

Het natuurmuseum in Nijmegen was zo vriendelijk het edelhert uit de collectie voor deze 7-de bijeenkomst van de Landschapscommunity uit te lenen. Het hert was het middelpunt en inspireerde de 60 aanwezigen bij hun deelname aan het gesprek. Het imposante gewei werd behangen met kaartjes met spontane reacties van de aanwezigen op het hert. Na de pauze werd aan gesprekstafels in groepen gediscusieerd over de vraag of het edelhert welkom is in de Gelderse Poort. Het publiek was een mix van natuurliefhebbers, boeren, (fauna-)beheerders en beleidsambtenaren. 25 mensen schreven zich na afloop in voor deelname aan de Community of Practice (COP). Bijeenkomsten zijn gepland op 16 en 30 november. Na de jaarwisseling gaat de COP op excursie naar een voorbeeldgebied. Vragen over dit project stellen per mail op het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


------------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging

Edelherten en bossen op de stuwwal

nieuwe vormen van participatie voor landschapsontwikkeling

Maandag 2 november 2015, aanvang 20.00 uur, einde programma 22.00 uur

in de Mallemolen, Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek

Deze avond van de Landschapscommunity gaat vooral over de bos- en natuurgebieden op de stuwwal. We geven het woord aan twee projecten die voortborduren op het nieuwe landschapsontwikkelings-plan (LOP):

Bossen op de stuwwal Tiny Wigman (Via Natura) signaleert veel initiatieven voor recreatie en natuur in de bos- en natuurgebieden op de Nijmeegse stuwwal; Heiderijk, Bosrijk en aandacht voor cultuurhistorische relicten. Vanwege het versnipperde eigendom is het wenselijk dat er een visie op natuurbeheer en recreatie voor het hele gebied gemaakt wordt en dat de samenwerking tussen de beheerders wordt gestimuleerd. Het nieuwe LOP van de gemeente Groesbeek biedt veel aanknopingspunten.

Community of Practice Edelhert in de Gelderse Poort (kortweg COPedelhertGP) is de naam waaronder op een participatieve manier een verkenning wordt uitgevoerd naar de vraag of het edelhert welkom is in de Gelderse Poort. De gemeente Groesbeek, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland zorgen dat er een platform ontstaat zodat betrokken met elkaar in gesprek kunnen. U kunt zich tijdens de bijeenkomst opgeven om hieraan mee te doen. Luc Adolfse en Arno van der Kruis introduceren de gedachte achter de 'Community of Practice' en begeleiden het geheel. Ze laten zien welke bouwstenen er liggen voor een ecologisch verantwoord en maatschappelijk gedragen scenario waaraan ze samen met u verder willen bouwen. Dit spiegelen ze aan de ervaringen van Gerrit-Jan Spek die met ons zijn ervaring deelt aangaande de uitbreiding van het leefgebied van edelherten op de Veluwe. Hopelijk is uw nieuwsgierigheid geprikkeld! In de toelichting leest u meer over de opzet.

Wij stellen het op prijs dat u zich aanmeldt voor de bijeenkomst op 2 november. Dat kan per mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Graag tot ziens op 2 november in Groesbeek.

---------------------------------------------------------------------------------


Een initiatief van:Mede mogelijk gemaakt door:


Di 25 juni 2019
© Landschap van Iedereen